Saturday Jun 29, 2024

המלצות, סימולציות, שינוי העדפות ודילמות טווח ארוך - טווח קצר - עם פרופ׳ עומר בן פורת

מערכות המלצה נתפסות לרוב כבעיית רגרסיה או קלאסיפיקציה, בפרק זה פרופסור עומר בן פורת מהטכניון ואורי ינהלו דיון טכני על האתגרים במידול סטטי כזה.
נדבר על יצירת העדפות, ועל האחריות המשפטית של מערכת ההמלצה.
מערכת המלצה אמורה למדל אנשים, ואנשים הם לא יצור רציונאלי או עקבי - כיצד מערכת ההמלצה אמורה להתמודד עם זה?
ונדבר על החשיבות של סימולציה למדידה ואימון מערכות המלצה, גם כאשר יש הרבה דאטא.
 
קישורים:

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320